Οικονομικά Στοιχεία

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

ΑΘΗΝΑ 09/06/2015
ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΣΚΑΝΗΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α΄ΤΑΞΗΣ 29249

ΠΕΤΡΟΣ Κ. ΓΑΝΤΖΙΑΣ