Οικονομικά Στοιχεία

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΒΥΡΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 30/04/2015
ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΙΝΑΡΑΚΗ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α΄ΤΑΞΗΣ 8202

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΪΤΑΝΟΣ