Οικονομικά Στοιχεία

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.


ΒΥΡΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 30/04/2015
O ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α΄ΤΑΞΗΣ 52700

ΜΑΝΩΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ