Διαχείριση Ζωικών και Οργανικών Υποπροϊόντων και Αποβλήτων

Η εταιρεία μας διαθέτει όλα τα μέσα, αναλαμβάνοντας για λογαριασμό των πελατών μας την ολοκληρωμένη διαχείριση των ζωικών υποπροϊόντων τους…

Κατασκευή και Διαχείριση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Νερού και Λυμάτων, Διαχείριση Ιλύος

Τα υγρά κατάλοιπα και η βιολογική ιλύς περιλαμβάνουν διάφορες εν δυνάμει ρυπογόνες ουσίες σε διάφορες συγκεντρώσεις, οι οποίες μπορούν να μολύνουν…

Κατασκευή και Διαχείριση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων υλικών

Ανεξαρτήτως του μεγέθους τους, η KAFSIS είναι έτοιμη να αναλάβει τη διαχείριση των εγκαταστάσεών σας ώστε να σας βοηθήσει να εξελίξετε τις λειτουργίες τους χάρη σε πιο πράσινες πιο αποτελεσματικές και πιο βιώσιμες πρακτικές.

Εξειδικευμένες Υπηρεσίες καθαρισμού
Facility Management

Η KAFSIS δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ πεδίο παράσχοντας μια πλατιά γκάμα υπηρεσιών καθαριότητας. Ο εξειδικευμένος εξοπλισμός μας μας επιτρέπει να καθαρίσουμε τον αέρα, το νερό, το έδαφος…

Καινοτόμες Λύσεις και Προϊόντα

για την προστασία του Περιβάλλοντος

Η KAFSIS γεννήθηκε μέσα από το όραμα για την διάδοση σε όλο τον κόσμο καλύτερων πρακτικών στη διαχείριση αποβλήτων, καθώς και για την δημιουργία ενός πιο καθαρού και πιο ασφαλούς περιβάλλοντος για τα παιδιά μας.