Αξιολογήστε μας

Βοηθήστε μας να γίνουμε ακόμα καλύτεροι.

  Όνομα *

  Επώνυμο*

  Email *

  Επωνυμία Εταιρείας*

  Τηλέφωνο*

  Παρακαλώ αξιολογήστε τα παρακάτω:

  Η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται από τους οδηγούς μας

  Η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται από το ανθρώπινο δυναμικό μας

  Οι επιδόσεις μας κατά την συλλογή των αποβλήτων σας

  Η ποιότητα της εξυπηρέτησης των πελατών μας

  Το συνολικό επίπεδο ικανοποίησης όσον αφορά τις υπηρεσίες μας

  Ο επαγγελματισμός του προσωπικού μας

  Η ικανότητά μας για ταχεία επίλυση των προβλημάτων των πελατών

  Η ικανότητά μας να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες σας

  Η ποιότητα της απόδοσής μας σε σύγκριση με άλλες εταιρείες που προσφέρουν παρόμοιες υπηρεσίες

  Πείτε μας πόσο συμφωνείτε με κάθε μία από αυτές τις δηλώσεις:

  Το προσωπικό της εταιρείας μας ενεργεί με επαγγελματισμό ανά πάσα στιγμή

  Το προσωπικό της εταιρείας μας ενεργεί πάντοτε προς το καλύτερο συμφέρον του πελάτη

  Συνολικά, είμαι ικανοποιημένος από το προσωπικό της εταιρείας

  Ο υπεύθυνος έργου είναι γνώστης και επαγγελματίας

  Ο υπεύθυνος έργου απαντά στις ερωτήσεις μου, σε εύλογο χρόνο

  Σε γενικές γραμμές, είμαι ικανοποιημένος από τις υπηρεσίες που μου παρέχονται από τον υπεύθυνο έργου

  Σε γενικές γραμμές, είμαι ικανοποιημένος με την συνεργασία μεταξύ της επιχείρησής μου και της KAFSIS

  Θα συνεχίσω να καλώ την KAFSIS για όλες τις ανάγκες διαχείρισης των αποβλήτων μου