Διαχείριση Ζωικών και Οργανικών Υποπροϊόντων και Αποβλήτων

Οι εξειδικευμένες υπηρεσίες μας είναι οι πλέον κατάλληλες και αποτελεσματικές για την κρίσιμη αυτή περίοδο.

Στην KAFSIS η διαχείριση αποβλήτων δεν σημαίνει πως απλά συλλέγεις τα απορρίμματα σου και τα απορρίπτεις. Πιστεύουμε στην αξιοποίηση των αποβλήτων με την παραγωγή εναλλακτικών πηγών ενέργειας. Τα είδη αποβλήτων διακρίνονται σε διάφορες κατηγορίες ,για τον λόγο αυτό η πρόκληση για την εταιρεία μας είναι ακόμα μεγαλύτερη, ώστε να τα επεξεργαστούμε με την βέλτιστη περιβαλλοντική λύση και ταυτόχρονα το μέγιστο όφελος των πελατών μας.

Διαχείριση Ζωικών Υποπροϊόντων

Η εταιρεία μας διαθέτει όλα τα μέσα, αναλαμβάνοντας για λογαριασμό των πελατών μας την ολοκληρωμένη διαχείριση των ζωικών υποπροϊόντων τους, αναλαμβάνοντας το στάδιο της συλλογής, μεταφοράς με οχήματα αποκλειστικής χρήσης, την αποθήκευση, τη διαλογή και την αποσυσκευασία αυτών σε εξειδικευμένη μονάδα ενδιάμεσου χειρισμού και την τελική επεξεργασία τους σε ειδικά αδειοδοτημένες μονάδες.

Βιώσιμες λύσεις για τα Υπολείμματα Τροφών

Τα υπολείμματα τροφών είναι μια από τις μεγαλύτερες πηγές αποβλήτων παγκοσμίως. Πιο οικονομικά και πιο βιώσιμα από την απόρριψη σε χωματερή, θα διαχειριστούμε και θα ανακυκλώσουμε τα απόβλητα από τρόφιμα σε πράσινη ενέργεια. Εκμεταλλευόμενοι τις εξειδικευμένες μεθόδους μας, μετατρέπουμε τα σκουπίδια σας σε λιπάσματα, ηλεκτρισμό, θερμότητα και βιοκαύσιμα.

Μονάδα Ενδιάμεσου Χειρισμού Οργανικών Αποβλήτων (Μ.Ε.Χ.)

Στη σύγχρονη μονάδα ενδιάμεσου χειρισμού της εταιρείας μας, διαχειρίζονται τα οργανικά απόβλητα (ζωικά και φυτικά) και αποθηκεύονται πριν την αποστολή και επεξεργασίας τους στις μονάδες τελικής διάθεσης. Η μονάδα ενδιάμεσου χειρισμού μας επιτρέπει την εξοικονόμηση του κόστους καθώς συνδυάζοντας πολλές φορτώσεις μόνο με ένα δρομολόγιο, μειώνονται σημαντικά οι εργατικές, μεταφορικές και λειτουργικές δαπάνες.

Διαχείριση Ληγμένων Τροφίμων

Η KAFSIS συλλέγει, διαθέτοντας το απαραίτητο δίκτυο σε πανελλαδική κλίμακα, τα ληγμένα τρόφιμα από πόρτα σε πόρτα οικονομικά από όλες τις επιχειρήσεις της βιομηχανίας τροφίμων, καθώς και υπολείμματα που προκύπτουν από την γεωργική και κτηνοτροφική δραστηριότητα τα οποία επεξεργαζόμαστε και τα ανακυκλώνουμε σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), όπως λίπασμα, βιοαέριο και βιοκαύσιμα.

Λύσεις στα Δημοτικά Απόβλητα

Χρησιμοποιούμε εξελιγμένες τεχνολογίες και σύγχρονο εξοπλισμό διαχείρισης οργανικών και μη αποβλήτων ελαχιστοποιώντας την ποσότητα των απορριπτόμενων στις χωματερές απορριμμάτων, μεγιστοποιώντας έτσι την εξοικονόμηση των πελατών μας. Οι μηχανικοί μας συνεργάζονται με τους πελάτες μας για σχεδιασμό λύσεων προσαρμοσμένων ειδικά στις ανάγκες τους, ανεξαρτήτως του μεγέθους της κοινότητας και με το μικρότερο δυνατό κόστος.