Κατασκευή και Διαχείριση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων υλικών

Με τη βοήθεια της KAFSIS οι εγκαταστάσεις σας δεν θα μπορούσαν να βρίσκονται σε καλύτερα χέρια.

Ανεξαρτήτως του μεγέθους τους,

η KAFSIS είναι έτοιμη να αναλάβει τη διαχείριση των εγκαταστάσεών σας ώστε να σας βοηθήσει να εξελίξετε τις λειτουργίες τους χάρη σε πιο πράσινες πιο αποτελεσματικές και πιο βιώσιμες πρακτικές. Είμαστε σε θέση να συντηρούμε, να καθαρίζουμε και προσφέρουμε ενέργεια στις εγκαταστάσεις σας χάρη στον εξειδικευμένο εξοπλισμό μας, το έμπειρο προσωπικό μας και τις ενεργειακές μας εγκαταστάσεις και υποδομές.