Κατασκευή και Διαχείριση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Νερού και Λυμάτων, Διαχείριση Ιλύος

Οι εξειδικευμένες υπηρεσίες μας είναι οι πλέον κατάλληλες και αποτελεσματικές για την κρίσιμη αυτή περίοδο.

Στην KAFSIS η διαχείριση αποβλήτων δεν σημαίνει πως απλά συλλέγεις τα απορρίμματα σου και τα απορρίπτεις. Πιστεύουμε στην αξιοποίηση των αποβλήτων με την παραγωγή εναλλακτικών πηγών ενέργειας. Τα είδη αποβλήτων διακρίνονται σε διάφορες κατηγορίες ,για τον λόγο αυτό η πρόκληση για την εταιρεία μας είναι ακόμα μεγαλύτερη, ώστε να τα επεξεργαστούμε με την βέλτιστη περιβαλλοντική λύση και ταυτόχρονα το μέγιστο όφελος των πελατών μας.

Επεξεργασία Υγρών Καταλοίπων

Τα υγρά κατάλοιπα και η βιολογική ιλύς περιλαμβάνουν διάφορες εν δυνάμει ρυπογόνες ουσίες σε διάφορες συγκεντρώσεις, οι οποίες μπορούν να μολύνουν τα αποθέματα νερού εάν δεν τύχουν κατάλληλης επεξεργασίας. Σχεδιάζουμε και εκτελούμε αποτελεσματικά και βιώσιμα την επεξεργασία, τον καθαρισμό και την διαχείριση του νερού των βιομηχανικών και δημοτικών πελατών μας.

Δίκτυα Υδάτων και Αποχέτευσης

Οι αγωγοί λυμάτων, το αποχετευτικό δίκτυο και τα κανάλια απορροής υδάτων είναι πολύ σημαντικοί για μια καθαρή και ασφαλή πόλη. Για την εξαιρετικά δύσκολη συντήρηση τους η οποία απαιτεί εξειδικευμένα τεχνικά μέσα, στη KAFSIS έχουμε αναπτύξει μια πλήρη γκάμα υπηρεσιών καθαρισμού, εγγυώμενοι την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του δικτύου σας.