Οι Εγκαταστάσεις μας

Λειτουργούμε με κύρια επιδίωξη την επίτευξη του «zero waste».

Προκειμένου να μετατρέπουμε με αποτελεσματικό τρόπο τα απόβλητα σε πράσινες ενέργειες, η KAFSIS έχει επενδύσει σε υπερσύγχρονες μονάδες επεξεργασίας που μας επιτρέπουν να διαχειριστούμε κυριολεκτικά κάθε τύπο μη επικινδύνων αποβλήτων. Εγκαταστημένες ανά την Ελλάδα, οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας μας είναι κατασκευασμένες με στόχο την βιωσιμότητα τροφοδοτούμενες με ενέργεια από βιοκαύσιμα και άλλες εναλλακτικές μορφές πράσινης ενέργειας που παράγουμε μέσα από τις διαδικασίες επεξεργασίας.