Καινοτόμες Λύσεις και Προϊόντα για την προστασία του Περιβάλλοντος

Οι εξειδικευμένες υπηρεσίες μας είναι οι πλέον κατάλληλες και αποτελεσματικές για την κρίσιμη αυτή περίοδο.

Λιποσυλλέκτες

Διαχείριση Λιπών και Ελαιών

Σύμφωνα με τις υγειονομικές διατάξεις ΥΑ Υ1γ/Γ.Π./οικ. 47829/21-06-2017 (ΦΕΚ 2161/Β/23-06-2017), οι επιχειρήσεις εστίασης, οι ξενοδοχειακές και οι υγειονομικής περίθαλψης επιχειρήσεις είναι υπόχρεες για την εγκατάσταση κατάλληλου λιποσυλλέκτη και τον διαχωρισμό λιπών και ελαιών και την περαιτέρω  διαχείρισή τους.

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες μελέτης, προμήθειας και εγκατάστασης λιποσυλλεκτών και διαχείρισης λιπών και ελαίων.

Συντήρηση λιποσυλλεκτών και παροχή εκπαίδευσης καθαρισμού τους από το εξειδικευμένο προσωπικό μας.

Παροχή συμβουλευτικής για τη διαδικασία υποβολής γνωστοποίησης της επιχείρησης για τους υπόχρεους της νέας υγειονομικής διάταξης του Υπουργείου Υγείας ν.4442/2016

Παροχή υπηρεσίας καταχώρισης ποσοτήτων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων Τροφίμων (ΗΜΑΤ) σύμφωνα με τον νέο οδηγό παρ. 4 άρθρου 20 ν. 4819/2021 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και ξενοδοχεία.

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης οργανικών, υγρών και στερεών αποβλήτων.

Παροχή υπηρεσιών απολύμανσης, απεντόμωσης, μυκτονίας και τρωκτικοκτονίας.

Επικοινωνία

1o χλμ. Μαρκοπούλου-Καλυβίων (Τ.Θ. 115), 190 03 Αθήνα, Ελλάδα
Τηλέφωνο: (+30) 210.89.60.100
Fax: (+30) 210.89.61.100
Email: [email protected]