Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου

Εκπροσωπούμε την αλλαγή σε ένα κόσμο που έχει ανάγκη βιώσιμης διαχείρισης των αποβλήτων, της ενέργειας και των υδάτινων πόρων.

Καλώς ήλθατε στον κόσμο μας.

Ο στόχος μας στην KAFSIS είναι να παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων τόσο σε ιδιωτικούς όσο και σε δημόσιους οργανισμούς ανεξαρτήτως μεγέθους, δραστηριοποιημένοι παράλληλα, εκμεταλλευόμενοι πλήρως την εξέλιξη της τεχνολογίας στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από εναλλακτικές πρώτες ύλες και πηγές, όπως η παραγωγή βιοαερίου από την επεξεργασία αποβλήτων. Χάρη στην ευρεία γκάμα εξειδίκευσης που έχει συγκεντρωθεί από τα χρόνια της εμπειρίας μας, η KAFSIS είναι ικανή να παράσχει μια πληθώρα υπηρεσιών πέρα και πάνω από κάθε αντίστοιχη άλλη εταιρεία διαχείρισης αποβλήτων ενώ ταυτόχρονα έχουμε επεκτείνει τις δραστηριότητες μας και στον καθαρισμό, την επεξεργασία, την εξυγίανση και την διαχείριση υδάτων. Η επιτυχία μας αντανακλάται στο εύρος των πελατών που εξυπηρετούμε, και το βάθος της εμπειρίας μας μας δίνει την δυνατότητα για ευελιξία να προσαρμοστούμε στις απαιτήσεις κάθε συγκεκριμένης αγοράς, κάθε τύπου πελάτη καθώς και κάθε μεγέθους περιβαλλοντικής πρόκλησης.

Αντιπροσωπεύουμε έναν παράγοντα αλλαγής σε ένα κόσμο, ο οποίος βρίσκεται σε αδήριτη ανάγκη για βέλτιστες λύσεις στην διαχείριση αποβλήτων, την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες εναλλακτικές πηγές και την πιο συνετή διαχείριση των αποθεμάτων νερού. Αγωνιζόμεθα να καταφέρουμε αυτό όχι μόνο θέτοντας νέα σταθμά στην διαχείριση του περιβάλλοντος και των αποβλήτων αλλά επίσης επιμορφώνοντας την αγορά για τους νομικούς περιορισμούς και βοηθώντας στην δημιουργία πιο πράσινων περιβαλλόντων και εντός της βιομηχανίας. Πιστεύουμε πως όχι μόνο μέσα από τις δράσεις αλλά επίσης μέσα από την εκπαίδευση μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο μας σε ένα πιο καθαρό μέρος για τα παιδιά μας.

Η μείωση της επίδρασης των ανεπεξέργαστων αποβλήτων στον πλανήτη μας αποτελεί προτεραιότητα για την KAFSIS. Έχουμε μια ολιστική προσέγγιση σχετικά με την διαχείριση αποβλήτων και εφαρμόζουμε καινοτόμες πρακτικές και τεχνολογία, προκειμένου να παράσχουμε μακρόπνοες λύσεις και για τους πελάτες μας και για το περιβάλλον. Καθώς πολλές κοινότητες θεωρούν την διαχείριση αποβλήτων ως ένα παρόν και συνεχώς αυξανόμενο πρόβλημα, εμείς στην KAFSIS επιλέγουμε μια διαφορετική οπτική: ως μια πολύτιμη πηγή που είναι διαθέσιμη να επαναχρησιμοποιηθεί. Αυτή η απλή σκέψη μας έχει βάλει στην κορυφή των τεχνολογιών και των λύσεων σχετικά με την διαχείριση αποβλήτων. Για τον λόγο αυτό συνεχίζουμε να προσπαθούμε σε καθημερινή βάση, για ένα πιο καθαρό αύριο και παραμένουμε αφοσιωμένοι στο να μετατρέψουμε τις δυσχέρειες του σήμερα σε αυριανά πλεονεκτήματα.

Στην KAFSIS θεωρούμε το περιβάλλον ως το πιο πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο τη Γης μας και πιστεύουμε στην ενδυνάμωση βιώσιμων δίχως εκπομπές πρακτικών και μεθόδων, προκειμένου για την εξασφάλιση του περιβάλλοντος. Είμαστε ενθουσιώδεις με την ιδέα πως τα απόβλητα δεν είναι ανάγκη να απορριφθούν. Είναι στα χέρια μας μέσω εξελιγμένης τεχνολογίας, επαγγελματικής διοίκησης και εξειδικευμένης τεχνογνωσίας, να δημιουργήσουμε ένα νέο όραμα για την κοινωνία μας, όπου τα απόβλητα δεν απορρίπτονται αλλά επανακτώνται και μετατρέπονται σε μια ευεργετική πηγή για την ανθρωπότητα και τον πλανήτη μας.

Λόγω του απίστευτου εύρους παραγόμενων ειδών αποβλήτων, η ικανότητα μας να διαχειριστούμε τις ιδιαίτερες ανάγκες με μια ποικιλία τρόπων είναι το κλειδί της επιτυχίας μας. Η KAFSIS προσαρμόζει τις υπηρεσίες και τις λύσεις της με σκοπό να εκπληρώσει τις ειδικές νομικές και περιβαλλοντικές απαιτήσεις κάθε πελάτη ξεχωριστά. Με αυτό τον τρόπο ελπίζουμε να παράσχουμε μακροπρόθεσμες βιώσιμες λύσεις που ωφελούν αμφότερους του δημόσιους και ιδιώτες συνεργάτες μας και συνεισφέρουν προκειμένου να κάνουμε την Γη μας ένα πιο πράσινο και βιώσιμο μέρος για όλους μας.