Ο Στόλος μας

Βρισκόμαστε δίπλα σας όποτε μας το ζητήσετε

KAFSIS παρέχει ένα πλήρες φάσμα λύσεων διαχείρισης αποβλήτων.

Ο εξειδικευμένος στόλος οχημάτων που διαθέτουμε μεταφέρει με ασφάλεια τις συλλεχθείσες ποσότητες αποβλήτων στην τεχνολογικά προηγμένη εγκατάσταση μονάδας ενδιάμεσου χειρισμού διαλογής και επεξεργασίας αποβλήτων, όπου μετατρέπουμε τα επιβλαβή υλικά σε νέα εναλλακτικά προϊόντα.