Τομείς δραστηριότητας

Με παρουσία σε όλη την Ελλάδα εξυπηρετούμε τους πελάτες μας και την κάθε τοπική κοινότητά.

Τα κεντρικά γραφεία της KAFSIS

βρίσκονται στην περιοχή του Μαρκοπούλου Αττικής (Ελλάδα) ενώ οι εγκαταστάσεις μας όπου πραγματοποιούνται όλες οι διαδικασίες διαχείρισης αποβλήτων, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και η παραγωγή βιοκαυσίμων, λιπασμάτων και οι λοιπές βιομηχανικές μας δραστηριότητες βρίσκονται τοποθετημένες σε διάφορα στρατηγικής σημασίας σημεία της ελληνικής επικράτειας. Προς το παρόν, δεδομένης της ζήτησης για υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στην διαχείριση αποβλήτων όπως είναι οι δικές μας και δεδομένων των γραφείων που διαθέτουμε είναι αναμενόμενο να εκκινήσουμε την δραστηριότητά μας τα αμέσως προσεχή χρόνια και στην Ευρώπη.

Η ταχεία ανάπτυξη της εταιρείας εν μέσω του παρόντος περιβάλλοντος οικονομικής αβεβαιότητας αποδεικνύει πως η εταιρεία είναι σε θέση για περαιτέρω ανάπτυξη ενόσω η οικονομία ανακάμπτει. Η ανάγκη για αποδοτικές, έξυπνες και βιώσιμες λύσεις στην διαχείριση αποβλήτων είναι μεγαλύτερη από ποτέ, και η KAFSIS είναι πανέτοιμη να ανταποκριθεί.

Τομείς δραστηριότητας στις Ελληνικές περιφέρειες