Εξειδικευμένες Υπηρεσίες καθαρισμού – Facility Management

Προσφέρουμε τα πιο πρωτοπόρα και «πράσινα» συστήματα και πρακτικές καθαρισμού.

Η KAFSIS δραστηριοποιείται

σε ένα ευρύ πεδίο παράσχοντας μια πλατιά γκάμα υπηρεσιών καθαριότητας. Ο εξειδικευμένος εξοπλισμός μας μας επιτρέπει να καθαρίσουμε τον αέρα, το νερό, το έδαφος, και να καταστήσουμε τον βιομηχανικό σας εξοπλισμό και τους εμπορικούς σας χώρους πιο καθαρούς, πιο ασφαλείς και πιο ενεργειακά αποδοτικούς.