ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαχείριση & Επεξεργασία Αποβλήτων

Η KAFSIS ειδικεύεται στην συλλογή, διαλογή, αποθήκευση, μεταφορά και επεξεργασία μη επικινδύνων αποβλήτων, χρησιμοποιώντας τα ως πρώτη ύλη για την παραγωγή εναλλακτικών πηγών ενέργειας. Οι υπηρεσίες μας είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες και τον προϋπολογισμό κάθε πελάτη μας ξεχωριστά, καθώς είναι σχεδιασμένες, ώστε να είναι οι δραστηριότητες σας ασφαλείς και αποδοτικές. Διαβάστε Περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαχείριση & Βελτιστοποίηση των Εγκαταστάσεων

Το προσωπικό μας ειδικά εκπαιδευμένο παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις για τον καθαρισμό, την εξοικονόμηση ενέργειας, την συντήρηση και λειτουργία των εγκαταστάσεων σας, με οικονομικό, ασφαλή και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο, με ελάχιστη όχληση του προγράμματος σας και με ταυτόχρονη μείωση του κοστολογίου. Αφήστε την KAFSIS να διαχειριστεί τις εγκαταστάσεις σας. Διαβάστε Περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Βραβευμένη στην Πράσινη Ενέργεια

Οι ενεργειακές ανάγκες αυξάνονται, και αντίστοιχα αυξάνονται οι ανάγκες μας για πιο καθαρές και πράσινες πηγές ενέργειας. Στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας μας μετατρέπουμε απορρίμματα σε βιοκαύσιμα και καθαρότερες και οικονομικότερες ενεργειακές πηγές όπως ηλεκτρική και θερμική ενέργεια, ενώ παράλληλα οι δραστηριότητες μας τροφοδοτούνται αποκλειστικά από πράσινη ενέργεια. Διαβάστε Περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Εξειδικευμένες Υπηρεσίες Καθαριότητας

Ο εξειδικευμένος εξοπλισμός, οι έμπειροι τεχνικοί, και οι ιδιόκτητες υποδομές μας, εξασφαλίζουν την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών καθαριότητας, αντιρρύπανσης, και αποκατάστασης περιβάλλοντος στην αρχική του μορφή σε βιομηχανίες, αποχετευτικά δίκτυα και άλλες εγκαταστάσεις καθώς και καθαρισμούς ακτών και θαλασσίων πυθμένων για καθαρότερες και ασφαλέστερες υποδομές. Διαβάστε Περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Βρώσιμα Έλαια και Λίπη

Η εταιρεία μας κατέχει αποδεδειγμένα πρωτεύουσα θέση στην αγορά, προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης ζωικών και φυτικών υποπροϊόντων, αποβλήτων, λιπών και ελαίων σε παραγωγούς ανεξάρτητα από το μέγεθός του και την γεωγραφική περιοχή, όπου αυτός δραστηριοποιείται. Αναλαμβάνουμε και υλοποιούμε με επιτυχία μεγάλα έργα διαχείρισης ζωικών και φυτικών υποπροϊόντων καθώς και μελέτης, προμήθειας, και ολικής διαχείρησης πιστοποιημένων λιποσυλλεκτών, διατηρώντας σημαντικές συμβάσεις τόσο με τον ιδιωτικό όσο και με τον δημόσιο τομέα. Διαβάστε Περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ

Ο Στόλος μας

Ο στόλος μας αποτελούμενος από εξειδικευμένα και αποκλειστικώς χρησιμοποιούμενα στη διαχείριση αποβλήτων οχήματα, ο οποίος αναπτύχθηκε χρησιμοποιώντας την αιχμή της τεχνολογίας, καλύπτοντας και με το παραπάνω όλες τις σύγχρονες περιβαλλοντικές απαιτήσεις, μεταφέρει γρήγορα και με ασφάλεια τα απόβλητα προς επεξεργασία και ανακύκλωση. Διαβάστε Περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ

Οι Εγκαταστάσεις μας

Στις εγκαταστάσεις μας μετατρέπουμε πρωτογενή υλικά από διατροφικά υπολείμματα, ζωικά και φυτικά υποπροϊόντα, κοπριά, οργανικά σε ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, βιοκαύσιμα και λιπάσματα. Δείχνοντας το δρόμο με το παράδειγμα μας, παράγουμε επαρκείς ποσότητες ενέργειας για την κάλυψη και των δικών μας αναγκών. Διαβάστε Περισσότερα

KAFSIS

Το ανθρώπινο δυναμικό μας

Είμαστε υπερήφανοι που αποτελούμε ελκυστικό εργοδότη για κάθε εργαζόμενο, καθώς επενδύουμε συνεχώς στο έμψυχο δυναμικό μας εγγυώμενοι πως θα λάβουν την πιο εξελιγμένη εκπαίδευση, γνώση και εμπειρία, προσφέροντας παράλληλα ανταγωνιστικούς μισθούς, παροχές και άριστες εργασιακές συνθήκες σε όλους τους εργαζόμενους και το επιστημονικό μας προσωπικό. Διαβάστε Περισσότερα